รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 26 from total of 2248     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 26    meaning meaning Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): Lot of misplaced perforation on First issue and Revalued Satang monocolour included 1. First issue 10Atts(#FC-1005); 2. Revalued Satang single killer bar narrow spacing 1st. on 1Att (#FC-1301) in pair; 3. Revalued Satang single killer bar wide spacing 1st. on 1Att (#FC-1301) in strip of 3; 4. Revalued Satang double killer bar wide spacing 1st. on 1Att (#FC-1401) surcharge also misplaced. Also included 2 pairs of Revalued Satang single killer bar wide spacing 1st. on 1Att (#FC-1301) one pair error with “๑” closed “Satang” and one normal provided for comparison. Fine used. F.(9+2)
ฤชากร - กลุ่มแสตมป์ปรุรูเคลื่อนของฤชากรชุดแรกและชุดแรก แก้เป็นสตางค์ สีเดียว ประกอบด้วย 1. ชุดแรก ราคา 10อัฐA(#FC-1005); 2. แก้เป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่าแคบ ราคา 1สต. บน 1อัฐ (#FC-1301) เป็นคู่ ; 3. แก้เป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นเดี่ยว ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง ราคา 1สต. บน 1อัฐ (#FC-1301) แถวแนวนอน 3 ดวง ; 4. แก้เป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นคู่ ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง ราคา 1สต. บน 1อัฐ (#FC-1401) ตัวพิมพ์แก้เคลื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีแสตมป์แก้เป็นสตางค์ 2 คู่ เส้นขีดฆ่าเส้นเดี่ยว ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง ราคา 1สต. บน 1อัฐ (#FC-1301) คู่หนึ่งตลก “๑” ชิด “สตางค์” และอีกคู่หนึ่งปรกติมีไว้ให้เทียบ สภาพดี F.(9+2)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 26 from total of 2248    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 29th-30th August 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price