รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 17 from total of 2248     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 17    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Revalued 20Baht on 1 seek (#FG-0111) surcharged in black, tied by ied by Civil Court Kasem Rajsupavadee handstamp in black. Fine used still pn piece. F.(1)"
อากรทั่วไป - อากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) ตัวพิมพ์แก้สีดำ ประทับตราศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดีด้วยหมึกสีดำ ใช้แล้ว สภาพดี ยังติดบนกระดาษ F.(1)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 23000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 17 from total of 2248    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 29th-30th August 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price