รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 24 from total of 2248     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 24    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
"1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): Lot of First Issue Revalued Satang single killer bar monocolour included 1. narrow spacing 10st. on 8Atts (#FC-1506b), narrow spacing of 6 mm., normal spacing 10 mm.; 2. wide spacing 5st. on 1Att (#FC-1303) in pair, both error witth wide space between “5” and “S”; 3. wide spacing 10st. on 8Atts (#FC-1306) in strip of 3, all error with “๑๐” written by hand; and 4. wide spacing 25st. on 10Atts (#FC-1308) error with surcharge misplaced to right. Fine used. Some normal values provided for comparison. F.(7+3)"
ฤชากร - กลุ่มฤชากรชุดแรก แก้เป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว สีเดียว ประกอบด้วย 1. ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่าแคบ สีเดียว ราคา 10สต. บน 8อัฐ ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่า 6 มม.; 2.ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง สีเดียว ราคา 5สต. บน 1อัฐ (#FC-1303) คู่แนวนอน ทั้งสองดวงตลก ระยะระหว่าง “5” และ “S” กว้าง; 3. ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้างราคา 10สต. บน 8อัฐ (#FC-1306) คู่แนวนอน ทั้งหมดเลข “๑๐” เขียนด้วยมือ; และ 4. ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง สีเดียว ราคา 25สต. บน 10อัฐ ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อนไปทางขวา ใช้แล้ว สภาพดี ดวงปรกติบางดวงให้ไว้เพื่อเปรียบเทียบ F.(7+3)

Auction Result for LOT NO:24:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 24 from total of 2248    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 29th-30th August 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price