รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1902 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 2301    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 120000   Approx: € 3428  Download Blank POST-BID
Solid number 9; Series I, “uniface banknote” 1 TICALs #P14 signed 6, solid number #Y78 99999, dated 1st October 1919, Siamese date in B.E., reverse with pastel ritual lyric in blue(Could probalby be one of the famous monk exactly 100 years ago?), folds, holed at center, some fogging, few minor tears on edges, light embossing still visible. Very popular solid 9. Rare. F-VF.(1) Note: this same lot was sold at Eurseree Sale #51 on 2/12/2018 Lot 5011 at 175,000 Baht.
เลขตอง 9 รุ่นที่ 1 “ธนบัตรหน้าเดียว” ชนิดราคา 1 บาท ลายเซ็น พระยาไชยยศฯ - กิติยากรฯ เลขตอง #V78 99999 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2462 ด้านหลังลงยันต์ด้วยชอคสีฟ้า(อาจจะเป็นพระเกจิดังสมัย 100ปีที่แล้ว) มีรอยพับ ตรงกลางเป็นรู ตามขอบมีรอยขาดเล็กๆ รอยนูนมีให้เห็นอ่อนๆ เลข 9 เป็นเลขสุดยอดนิยม หายากมาก F-VF.(1) หมายเหตุ: รายการนี้ถูกประมูลจาก เอื้อเสรีฯ ครั้งที่ 51 เมื่อ 2/12/2561 รายการ 5011 ราคาจบที่ 175,000 บาท


more details

LOT NO: 2302    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 49000   Approx: € 1400  Download Blank POST-BID
Tailing Zero's; Series I, uniface banknote 1 TICAL #P14 signed 9, #V82 10000 dated 13th June 1923, Siamese date in B.E., folds, even stains, VF.(1) Note: this same lot was sold at Eurseree Sale #51 on 2/12/2018 Lot 5013 at 49,000 Baht.
รุ่นที่ 1 “ธนบัตรหน้าเดียว” ชนิดราคา 1 บาท ลายเซ็น พระยาเทพฯ - ศุภโยคฯ เลขสวย #V82 10000 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2466 มีรอยพับ มีสนิมบางแห่ง VF.(1) หมายเหตุ: รายการนี้ถูกประมูลจาก เอื้อเสรีฯ ครั้งที่ 51 เมื่อ 2/12/2561 รายการ 5013 ราคาจบที่ 49,000 บาท


more details

LOT NO: 2303    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 300000   Approx: € 8571  Download Blank POST-BID
Solid Number 3; Series I, uniface banknote 5 TICALS #P9c signed 8, solid number #A28 33333, dated 15th July 1919, Siamese date in B.E., split at folding, light stains, fresh. VF.(1)
เลขตอง 3 รุ่นที่ 1 “ธนบัตรหน้าเดียว” ชนิดราคา 5 บาท ลายเซ็น พระยาเทพฯ-กิติยากรฯ เลขตอง #A28 33333 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พศ.2462 ขาดที่รอยพับ มีคราบเหลือง สีสด VF.(1)


more details

LOT NO: 2304    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 200000   Approx: € 5714  Download Blank POST-BID
Solid Number 4; Series I, uniface banknote 10 TICALs #P10c signed 9, solid number #B71 44444, dated 15th December 1923, Siamese date in B.E., scratches, split, reverse graffiti, some faults. F.(1)
เลขตอง 4 รุ่นที่ 1 “ธนบัตรหน้าเดียว” ชนิดราคา 10 บาท ลายเซ็น พระยาเทพฯ-ศุภโยคฯ เลขตอง #B71 44444 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2466 หน้าถลอก มีรอยแยกบางแห่ง ด้านหลังมีรอยดินสอ และมีตำหนิอื่นๆ F.(1)


more details

LOT NO: 2305    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 200000   Approx: € 5714  Download Blank POST-BID
Fancy number; Series I, uniface banknote 100 TICALS #P12c signed 6, lucky number #D6 22229, dated 1st April 1919, Siamese date in B.E., folds, stains, extremely rare. VF.(1)
เลขสวย รุ่นที่ 1 “ธนบัตรหน้าเดียว” ชนิดราคา 100 บาท ลายเซ็น พระยาไชยยศฯ-กิติยากรฯ เลขสวย #D6 22229 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2462 มีรอยพับ มีสนิม สีสด หายากมาก VF.(1)


more details

LOT NO: 2306    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
Fancy number; Series II, “Ploughing Ceremony” 5b. #P17b type II(banknote) signed 10, lucky number #K27 05555, dated 1st June 1929, reverse uper left margin repaired but strong original paper EF.(1)
เลขสวย รุ่น 2 “ไถนา” ชนิดราคา 5บาท แบบ2(ธนบัตร) ลายเซ็น ศุภโยคฯ เลขสวย #K27 05555 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2472 ขอบบนซ้ายด้านหลังซ่อม แต่กระดาษสภาพเดิม EF.(1)


more details

LOT NO: 2307    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 380000   Approx: € 10857  Download Blank POST-BID
Solid number 7; Series III “Rama VII” 5b. #P23 signed 13, super solid number #K7 77777, dated 1st July 1934. VF.(1) PCGS 35 VF. / EX. Ayuth Krishnamara / Dr. Opas Khomgongsuwan
เลขตอง 7 รุ่น 3 “รัชกาลที่ 7” ชนิดราคา 5 บาท ลายเซ็น เจ้าพระยาศรีฯ เลขตอง เบิ้ลหมวด #K7 77777 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2477. VF.(1) PCGS 35 VF.


more details

LOT NO: 2308    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 52000   Approx: € 1485  Download Blank POST-BID
Solid number 7; Series IV, printed TDLR 1 b. type I(Siam), #P30 signed 16, solid number #K80 77777, rare. VF.(1) Note: this same lot but ungraded was sold at Eurseree Sale #51 on 1/12/2018 Lot 5063 at 52,000 Baht.
เลขตอง 7 รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 1 บาท แบบ 1(รัฐบาลสยาม) ลายเซ็นประดิษฐฯ เลขสวย #K80 77777, หายาก VF.(1) หมายเหตุ: รายการนี้ถูกประมูลจาก เอื้อเสรีฯ ครั้งที่ 51 เมื่อ 1/12/2561 รายการ 5063 ราคาจบที่ 52,000 บาท


more details

LOT NO: 2309    meaning
Starting: THB 52000   Approx: € 1485  Download Blank POST-BID
Solid number 9; Series IV, printed TDLR 1 b. type I(Siam), #P30 signed 16, solid number #B58 99999, repaired nevertheless a scarce lucky number. VG-F.(1) Note: this same lot but ungraded was sold at Eurseree Sale #51 on 1/12/2018 Lot 5062 at 52,000 Baht.
เลขตอง 9 รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 1 บาท แบบ 1(รัฐบาลสยาม) ลายเซ็นประดิษฐฯ เลขสวย #B58 99999 ซ่อมบางส่วน เลขมงคล หายากมาก VG-F.(1) หมายเหตุ: รายการนี้ถูกประมูลจาก เอื้อเสรีฯ ครั้งที่ 51 เมื่อ 1/12/2561 รายการ 5062 ราคาจบที่ 52,000 บาท


more details

LOT NO: 2310    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 120000   Approx: € 3428  Download Blank POST-BID
Solid number 5; Series IV printed Survey Department 1 b. #P39b signed 17, solid #B50 55555. AU.(1) PMG 50 AU. / EX. Dr. Opas Khomgongsuwan
เลขตอง 5 รุ่น 4 พิมพ์กรมแผนที่ ชนิดราคา 1 บาท หรั่ง-หรั่ง ลายเซ็น เภา เลขตอง #B50 55555. AU.(1) PMG 50 AU.


more details

LOT NO: 2311    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 100000   Approx: € 2857  Download Blank POST-BID
Solid number 5; Series V Japan printing 1 b. #P44c signed 17, super solid number #C55 55555, light center fold. AU.(1)
เลขตอง 5 รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 1 บาท (หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น เภา เลขตอง เบิ้ลหมวด #C55 55555 มีรอยพับกลางบางๆ AU.(1)


more details

LOT NO: 2312    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 80000   Approx: € 2285  Download Blank POST-BID
Solid number 8; Series V Japan printing 1 b. #P44c signed 20, solid number #E11 88888, lightly pressed. AU.(1)
เลขตอง 8 รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 1 บาท (หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น เล้ง เลขตอง #E11 88888 ทับน้ำบางๆ AU.(1)


more details

LOT NO: 2313    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 100000   Approx: € 2857  Download Blank POST-BID
Solid number 5; Series IX 1 Baht Pick#69a(red numeric) signed 32, solid number #R58 555555, center fold, original EF.(1)
เลขตอง 5 รุ่น 9 ชนิดราคา 1 บาท พระพักตร์หนุ่ม เลขแดง ลายเซ็น มนู-เดช เลขตอง #R58 555555 พับกลาง สภาพเดิม EF.(1)


more details

LOT NO: 2314    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 56000   Approx: € 1600  Download Blank POST-BID
Solid number 5; Series IX 1 Baht #P69b (black numberic) signed 28, R147 555555, rare. AU.(1) PCGS ChAU58
เลขตอง 5 รุ่น 9 ชนิดราคา 1 บาทพระพักตร์หนุ่ม เลขดำ ลายเซ็น วิวัฒน์-เล้ง R147 555555 หายาก AU.(1) PCGS ChAU58


more details

LOT NO: 2315    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
Solid number 4; Series IX 1 Baht black numeric Pick#69b signed 28 wkm. constitution, solid number #R142 444444, folds, light stains, rare. CLN. VF.(1) EX. Dr. Opas Khomgongsuwan
เลขตอง รุ่น 4 ชนิดราคา 1 บาทพระพักตร์หนุ่ม เลขดำ ลายเซ็น วิวัฒน์-เล้ง ลายน้ำพาน เลขตอง #R142 444444 มีรอยพับ มีคราบเหลือง หายาก CLN. VF.(1)


more details

LOT NO: 2316    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
Solid number 7; Series IX 1 Baht black numeric Pick#69b signed 32 wkm. constitution, solid number #R211 777777, folds, rare. CLN. VF.(1) EX. Dr. Opas Khomgongsuwan
เลขตอง รุ่น 7 ชนิดราคา 1 บาทพระพักตร์หนุ่ม เลขดำ ลายเซ็น มนู-เดช ลายน้ำพาน เลขตอง #R211 777777 มีรอยพับ หายาก CLN. VF.(1)


more details

LOT NO: 2317    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
Solid number 2; Series IX 5 Baht black numeric #P70b signed 28 (small text) wkm. constitution, solid number #M37 222222, folds, light stains, thinning. F.(1)
เลขตอง 2 รุ่น 9 ชนิดราคา 5 บาท เลขดำ พระพักตร์หนุ่ม ลายเซ็น วิวัฒน์-เล้ง (โทษเล็ก) ลายน้ำพาน เลขตอง #M37 222222 มีรอยพับ มีคราบเหลือง หลังบาง F.(1)


more details

LOT NO: 2318    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 36000   Approx: € 1028  Download Blank POST-BID
Solid number 2; Series IX 5 Baht black numeric #P70b signed 30 (small text) wkm. constitution, solid number #M49 222222, folds, stains, rare. VF.(1)
เลขตอง 2 รุ่น 9 ชนิดราคา 5 บาท เลขดำ พระพักตร์หนุ่ม ลายเซ็น วิวัฒน์-เดช (โทษเล็ก) ลายน้ำพาน เลขตอง #M49 222222 มีรอยพับ มีสนิม หายาก VF.(1)


more details

LOT NO: 2319    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 60000   Approx: € 1714  Download Blank POST-BID
Solid number 5; Series IX 5 Baht black numeric #P75a signed 34 (small text), wkm. constitution, solid number #M98 555555, UNC.(1)
เลขตอง 5 รุ่น 9 ชนิดราคา 5บาท เลขดำ พระพักตร์แก่ ลายเซ็น เภา-เสริม (โทษเล็ก) เส้น ลายน้ำพาน #M98 555555 UNC.(1)


more details

LOT NO: 2320    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
Solid number 2; Series IX 10 Baht black numeric #P71b signed 28 (samll text) wkm. constitution, solid nimber #I30 222222, stains, repaired. VF.(1) PCGS 20 Details VF.
เลขตอง 2 รุ่น 9 ชนิดราคา 10 บาท เลขดำ หน้าหนุ่ม ลายเซ็น วิวัฒนฯ-เล้ง (โทษเล็ก) ลายน้ำพาน เลขตอง #I30 222222 มีสนิม ซ่อม VF.(1) PCGS 20 Details VF.


more details

LOT NO: 2321    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
Solid number 5; Series IX 10 Baht black numeric #P71b signed 31 (samll text) wkm. constitution, solid number #I50 555555, folds, CLN. VF.(1) EX. Dr. Opas Khomgongsuwan
เลขตอง 5 รุ่น 9 ชนิดราคา 10 บาท เลขดำ หน้าหนุ่ม ลายเซ็น ป.-เดช (โทษเล็ก) ลายน้ำพาน เลขตอง #I50 555555 มีรอยพับ CLN. VF.(1)


more details

LOT NO: 2322    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 80000   Approx: € 2285  Download Blank POST-BID
Solid number 9; Series IX 10 Baht black numeric #P71b signed 32 (samll text) wkm. constitution, solid number #I69 999999, stains, folds, rev. minor foreign substance, rare. VF.(1) Note: this same lot was sold at Eurseree Sale #52 on 6/04/2019 Lot 1297 at 135,000 Baht.
เลขตอง 9 รุ่น 9 ชนิดราคา 10 บาท เลขดำ หน้าหนุ่ม ลายเซ็น มนู-เดช (โทษเล็ก) ลายน้ำพาน เลขตอง #I69 999999 มีรอยพับ มีสนิม ด้านหลังมีรอยเปื้อน หายาก VF.(1) หมายเหตุ: รายการนี้ถูกประมูลจาก เอื้อเสรีฯ ครั้งที่ 52 เมื่อ 6/04/2562 รายการ 1297 ราคาจบที่ 135,000 บาท


more details

LOT NO: 2323    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Solid number 3; Series IX 1 Baht #P74d signed 40 (large text) wkm. king's portrait, solid number #T127 333333, minor stain spots. UNC.(1) PCGS 64 Choice UNC.
เลขตอง 3 รุ่น 9 ชนิดราคา 1 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #T127 333333 มีจุดสนิมเล็กน้อย UNC.(1) PCGS 64 Choice UNC.


more details

LOT NO: 2324    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Ladder number; Series IX 1 Baht #P74d signed 40 (large text) wkm. king's portrait, ladder number #T397 654321, minor stain spots. UNC.(1)
เลขเรียง รุ่น 9 ชนิดราคา 1 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #T397 654321 มีจุดสนิมเล็กน้อย UNC.(1)


more details

LOT NO: 2325    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 40000   Approx: € 1142  Download Blank POST-BID
Solid Number 8; Series IX, 5 Baht #P75d signed 35 (large text) wmk. King's portrait, solid number #N31 888888, folds, stain spots, scarce signatures. EF.(1) EX. Dr. Opas Khomgongsuwan
เลขตอง 8 รุ่น 9 ชนิดราคา 5 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น เภา-เกษม (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #N31 888888 มีรอยพับ มีจุดสนิม ลายเซ็นหายาก EF.(1)


more details

LOT NO: 2326    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
Solid Number 1; Series IX, 5 Baht #P75d signed 40 (large text) wmk. King's portrait, solid number #P2 111111, folds. VF.(1)
เลขตอง 1 รุ่น 9 ชนิดราคา 5 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #P2 111111 มีรอยพับ VF.(1)


more details

LOT NO: 2327    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Solid Number 3; Series IX, 5 Baht #P75d signed 40 (large text) wmk. king portrait, solid number #N100 333333. UNC.(1)
เลขตอง 3 รุ่น 9 ชนิดราคา 5 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #N100 333333. UNC.(1)


more details

LOT NO: 2328    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
Solid Number 7; Series IX, 5 Baht #P75d signed 40 (large text) wmk. king portrait, solid number #P83 777777, folds, original EF.(1)
เลขตอง 7 รุ่น 9 ชนิดราคา 5 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #P83 777777 มีรอยพับ สภาพเดิม EF.(1)


more details

LOT NO: 2329    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Solid Number 8; Series IX, 5 Baht #P75d signed 40 (large text) wmk. king portrait, solid number #P62 888888, light center fold, original AU.(1)
เลขตอง 8 รุ่น 9 ชนิดราคา 5 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #P62 888888 มีรอยพับกลางบางๆ สภาพเดิม AU.(1)


more details

LOT NO: 2330    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Solid Number 3; Series IX, 5 Baht #P75d signed 41 (large text) wmk. king portrait, solid number #Q159 333333, light mishandling. AU.(1)
เลขตอง 3 รุ่น 9 ชนิดราคา 5 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น ส.-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #Q159 333333 มีรอยยับ AU.(1)


more details

LOT NO: 2331    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Solid Number 7; Series IX, 5 Baht #P75d signed 41 (large text) wmk. king portrait, solid number #Q51 777777, light center fold. AU.(1)
เลขตอง 7 รุ่น 9 ชนิดราคา 5 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น ส.-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #Q51 777777 มีรอยพับกลางบางๆ AU.(1)


more details

LOT NO: 2332    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
Solid Number 9; Series IX, 5 Baht #P75d signed 41 (large text) wmk. king portrait, solid number #Q189 999999, light folds. EF.(1)
เลขตอง 9 รุ่น 9 ชนิดราคา 5 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น ส.-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #Q189 999999 มีรอยพับ EF.(1)


more details

LOT NO: 2333    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Solid number 4; Series IX 10 Baht #P76d signed 40 (large text) wkm. king's portrait, solid number #K89 444444, folds, light stains. EF.(1)
เลขตอง 4 รุ่น 9 ชนิดราคา 10 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร โลหะเส้น เลขตอง #K89 444444 มีรอยพับ มีคราบเหลือง EF.(1)


more details

LOT NO: 2334    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Solid number 1; Series IX 10 Baht #P76d signed 41 (large text) wkm. king's portrait, solid number #W157 111111, minor tear, light stains. UNC.(1) PCGS 64 Details Choice UNC.
เลขตอง 1 รุ่น 9 ชนิดราคา 10 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น ส.-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร โลหะเส้น เลขตอง #W157 111111 มีรอยขาดเล็กน้อย มีคราบเหลืองบางๆ UNC.(1) PCGS 64 Details Choice UNC.


more details

LOT NO: 2335    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Solid number 2; Series IX 10 Baht #P76d signed 44 (large text) wkm. king's portrait, solid number #W553 222222, light stains, rough edge, minor thin. AU.(1) PCGS 55 Details AU.
เลขตอง 2 รุ่น 9 ชนิดราคา 10 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สมหมาย-พิสุทธุ์ (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร โลหะเส้น เลขตอง #W553 222222 มีคราบเหลือง ขอบขรุขระ หลังบางเล็กน้อย AU.(1) PCGS 55 Details AU.


more details

LOT NO: 2336    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 100000   Approx: € 2857  Download Blank POST-BID
Solid number 5; Series IX 10b. Pick#76d signed 44, super solid number W555 555555, original strong paper, excessively rare for 9 digits of the same kind. UNC.(1) PCGS 65OPQ GemUNC
เลขตอง 6 รุ่น 9 ชนิดราคา 10บาท ลายเซ็น สมหมาย-พิสุทธุ์ เลขตองเบิ้ล W555 555555 สภาพเดิม สมบูรณ์มาก สวยมากๆ สุดยอดหายากมากๆ โดยเฉพาะกับเลข 9 เบอร์เหมือนกันหมด UNC.(1) PCGS 65OPQ GemUNC


more details

LOT NO: 2337    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
Opening Serial Number 1; Series IX 10 Baht #P76d signed 44 (large text) wkm. king's portrait, lucky number #W531 000001, light stains. UNC.(1) PCGS 64 Choice UNC.
หมายเลข 1 รุ่น 9 ชนิดราคา 10 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สมหมาย-พิสุทธิ์ (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขสวย #W531 000001 มีสนิมเล็กน้อย UNC.(1) PCGS 64 Choice UNC.


more details

LOT NO: 2338    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 18000   Approx: € 514  Download Blank POST-BID
Ladder number; Series IX 10 Baht #P76d signed 44 (large text) wkm. king's portrait, ladder number #W533 123456, light stain spots. UNC.(1)
เลขเรียง รุ่น 9 ชนิดราคา 10 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สมหมาย-พิสุทธิ์ ( (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขเรียง #W533 123456 มีจุดสนิมบางแห่ง UNC.(1)


more details

LOT NO: 2339    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
Solid number 6; Series IX 20 Baht #P77d signed 40 (large text) wkm. king's portrait, solid number #G79 666666, light stains. CLN. AU.(1)
เลขตอง 6 รุ่น 9 ชนิดราคา 20 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร โลหะเส้น เลขตอง #G79 666666 มีคราบเหลือง CLN. AU.(1)


more details

LOT NO: 2340    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
Solid number 1; Series IX 20 Baht #P77d signed 41 (large text) wkm. king's portrait, solid number #Y183 111111, light folds. AU.(1) PCGS 58 Choice AU.
เลขตอง 1 รุ่น 9 ชนิดราคา 20 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น ส.-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร โลหะเส้น เลขตอง #Y183 111111 มีรอยพับ AU.(1) PCGS 58 Choice AU.


more details

LOT NO: 2341    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 100000   Approx: € 2857  Download Blank POST-BID
Solid number 3; Series IX 20b. Pick#77d signed 41, super solid number Y333 333333, original strong paper, excessively rare for 9 digits of the same kind. UNC.(1) PCGS 64OPQ ChUNC
เลขตอง 6 รุ่น 9 ชนิดราคา 20บาท ลายเซ็น ส.-ป๋วย เลขตองเบิ้ล Y333 333333 สภาพเดิม สมบูรณ์มาก สวยมากๆ สุดยอดหายากมากๆ โดยเฉพาะกับเลข 9 เบอร์เหมือนกันหมด UNC.(1) PCGS 64OPQ ChUNC


more details

LOT NO: 2342    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
Solid number 9; Series IX 20 Baht #P77d signed 41 (large text) wkm. king's portrait, solid number #Y45 999999, folds. CLN. VF.(1) EX. Dr. Opas Khomgongsuwan
เลขตอง 9 รุ่น 9 ชนิดราคา 20 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น ส.-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #Y45 999999 มีรอยพับ CLN. VF.(1)


more details

LOT NO: 2343    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
Ladder number; Series IX 20 Baht #P77d signed 44 (large text) wkm. king's portrait, ladder number #Y417 876543, light folds. EF.(1)
เลขเรียง รุ่น 9 ชนิดราคา 20 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สมหมาย-พิสุทธิ์ (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร โลหะเส้น เลขตอง #Y417 876543 มีรอยพับ EF.(1)


more details

LOT NO: 2344    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Fancy number; Series IX 20 Baht #P77d signed 41 (large text) wkm. king's portrait, lucky number #Y172 979999, light fold. AU.(1)
เลขสวย รุ่น 9 ชนิดราคา 20 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น ส.-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร โลหะเส้น เลขสวย #Y172 979999 มีรอยพับบางๆ AU.(1)


more details

LOT NO: 2345    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 120000   Approx: € 3428  Download Blank POST-BID
Solid number 3; Series IX 100 Baht #P78a signed 34 (small text) wkm. constitution, last prefix solid number #B59 333333, folds. EF.(1) EX. Dr. Opas Khomgongsuwan
เลขตอง 3 รุ่น 9 ชนิดราคา 100 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น เภา-ส. (โทษเล็ก) ลายน้ำพาน หหมวดสุดท้าย เลขตอง #B59 333333 มีรอยพับ EF.(1)


more details

LOT NO: 2346    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 40000   Approx: € 1142  Download Blank POST-BID
Solid number 2; Series IX 100b. black numeric Pick#78b signed 35 (small text) wkm. constitution, solid number #B67 222222, scarce signed for a solid number, vertical center fold, minor stains, AU.(1)
เลขตอง 2 รุ่น 9 ชนิดราคา 100บาท เลขดำ พระพักตร์แก่ ลายเซ็น เภา-เกษม (โทษเล็ก) ลายน้ำพาน เลขตอง #B67 222222 ลายเซ็นหายากสำหรับเลขตอง รอยพับกลางแนวตั้ง มีสนิมแล็กน้อย AU.(1)


more details

LOT NO: 2347    meaning
Starting: THB 80000   Approx: € 2285  Download Blank POST-BID
Solid Number 9; Series IX 100b. black numeric Pick#78d signed 40 (large text) wkm. king portrait, solid number #C92 999999. CLN. UNC.(1) PCGS 64 Details Choice UNC.
เลขตอง 9 รุ่น 9 ชนิดราคา 100บาท เลขดำ พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #C92 999999. CLN. UNC.(1) PCGS 64 Details Choice UNC.


more details

LOT NO: 2348    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 18000   Approx: € 514  Download Blank POST-BID
Solid number 2; Series IX 100 Baht #P78d signed 41, solid number #E107 222222, VF.(1)
เลขตอง 2 รุ่น 9 ชนิดราคา 100 บาท หน้าแก่ ลายเซ็น ส.-ป๋วย เลขสวย #E107 222222, VF.(1)


more details

LOT NO: 2349    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 29000   Approx: € 828  Download Blank POST-BID
Solid number 3; Series IX 100b. black numeric Pick#78d signed 41 (large text) wkm. king profile, solid number #D50 333333, folds, EF.(1)
เลขตอง 3 รุ่น 9 ชนิดราคา 100บาท เลขดำ พระพักตร์แก่ ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขตอง #D50 333333 มีรอยพับ EF.(1)


more details

LOT NO: 2350    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Opening Serial Number 1; Series IX 100 Baht #P78d signed 41 (large text) wkm. king's portrait, lucky number #E88 000001, stains. VF.(1)
หมายเลข 1 รุ่น 9 ชนิดราคา 100 บาท พระพักตร์แก่ ลายเซ็น ส.-ป๋วย (โทษใหญ่) ลายน้ำเศียร เลขสวย #E33 000001 มีสนิมเล็ก VF.(1)

Found 1902 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 29th-30th August 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price