รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 2248 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
1877 Agriclture Tax 1st Issue: King's monogram essay imperforated on ungum paper orange colour (#FA-0022) in sheetlet of 12 values showing usage of 6-image stone. Mounted. Very fine and fresh. Rare. VF.(12)
อากรค่านา - ปรูฟตัวอย่างพระปรมาภิไธยย่อ ไม่ปรุรู บนกระดาษไม่มีกาว สีส้ม (#FA-0022) เต็มแผ่น 12 ดวง แสดงการใช้แม่พิมพ์ 6 แบบ ติดฮินท์ สภาพนอก สีสด หายาก VF.(12)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 47000

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
1877 Agriclture Tax 1st Issue: Proof of gray Tamlung in vertical pair with lower margin. Unwatermarked papper without gum. Very fine. VF.(2)
อากรค่านา - ปรู๊ฟราคาตำลึง สีเทา สองดวงคู่แนวตั้งพร้อมชานกระดาษด้านล่าง บนกระดาษไม่มีลายน้ำและม่มีกาว สภาพดีมาก VF.(2

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 54000

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 8600   Approx: € 245  Download Blank POST-BID
1877 Agriclture Tax 1st Issue: Orange colour 1 fuang - 1 tamlung complete set of 6 values but value “1 baht” overprinted “Wen Pas Sa Du”. Perf. 13-1/2. Unused. Fine. F.(6)
อากรค่านา - อากรค่านา “สีส้ม” ราคา 1 เฟื้อง - 1 ตำลึง ครบชุด 6 ดวง แต่ราคา “1 บาท” พิมพ์ทับ “เวรพัสดุ” รอยปรุ 13-1/2. ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว สภาพดี F.(6)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 8600

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1877 Agriclture Tax 1st Issue: Blue-green half-tamlung (#FA-0523) and 1 tamlung (#FA-0623). Unused. Fine. F.(2)
อากรค่านา - 2420 อากรค่านาชุดแรก สีฟ้าเขียว ชนิดราคา กึ่งตำลึง (#FA-0523) และ 1 ตำลึง (#FA-0623) ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 5200

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
"1877 Agriclture Tax 1st Issue: King's monogram essay imperforated on gum paper included red (#FA-0020), green (#FA-0021), orange (#FA-0022) and blue (#FA-0023). Two values hinged and two values unhinged.Very fine and fresh. Rare. VF.(4)"
"อากรค่านา - ปรูฟตัวอย่างพระปรมาภิไธยย่อ ไม่ปรุรู บนกระดาษกาว ประกอบด้วย สีแดง (#FA-0020), สีเขียว (#FA-0021), สีส้ม (#FA-0022) และสีน้ำเงิน (#FA-0023) ติดฮินท์สองดวง ไม่ติดฮินท์สองดวง สภาพนอก สีสด หายาก VF.(4)"

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1897 “Agriculture Tax 2nd Issue” 8Atts - 4Baht (#FA-60001-06) complete set of 6 values. Fine used. F.(6)
2440 “อากรค่านา ชุดที่ 2” ราคา 8อัฐ - 4บาท (#FA-60001-06) ครบชุด 6 ดวง ใช้แล้ว สภาพดี F.(6)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1897 “Agriculture Tax 2nd Issue” 8Atts - 4Baht (#FA-60001-06) complete set of 6 values. Unused and hinged. Fine. F.(6)
2440 “อากรค่านา ชุดที่ 2” ราคา 8อัฐ - 4บาท (#FA-60001-06) ครบชุด 6 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว ติดฮินท์ สภาพดี F.(6)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Tical & Seek, trail colour proof in green on thin paper, imperf, unmounted, exhibition item. VF.(2)"
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ราคา บาท และซีก ตัวอย่างทดลองสีเขียว บนกระดาษบาง ไม่ปรุรู ไม่มีฮินท์ เหมาะกับการประกวด สวยมาก VF.(2)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Colour trial proof of One Salung green ovprt. Waterlow & Son in black diagonally, imperforated without security punched hole, affixed on Waterlow & Son card number “ST.299”, excellent condition, rare. VF.(1)”"
2426 “อากรทั่วไป” ชุดแรก ตัวอย่างทดลองสีเขียว ชนิดราคา สลึง ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู พิมพ์ทับ Waterlow & Son” สีดำ ติดบนกระดาษแข็ง Waterlow & Sonหมายเลข “ST.299” สภาพสมบูรณ์มาก หายาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Printer's sample Waterlow and Sons, imperforated proof, “King Chulalongkorn Portrait - First Issue” One Saluang, imperforated colour trial proof, mounted on card. Archive number “S.T. 299”. Overprinted WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN in black. Exhibit item. F.(1) "
2426 ปรู๊ฟแสตมป์ชุดแรกจากบริษัทผู้พิมพ์ Waterlow and Sons “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ราคา 1 สลึง ปรู๊ฟทดลองสี ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู ผนึกบนกระดาษแข็ง Archive หมายเลข “S.T. 299”. พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN เหมาะกับการประกวด F.(1)

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 11000

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Printer's sample Waterlow and Sons, imperforated proof, “King Chulalongkorn Portrait - First Issue” One Fuang, imperforated colour trial proof, mounted on card. Archive number “S.T. 299”. Overprinted WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN in black. Exhibit item. F.(1) "
2426 ปรู๊ฟแสตมป์ชุดแรกจากบริษัทผู้พิมพ์ Waterlow and Sons “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ราคา 1 เฟื้อง ปรู๊ฟทดลองสี ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู ผนึกบนกระดาษแข็ง Archive หมายเลข “S.T. 299”. พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN เหมาะกับการประกวด F.(1)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 9600

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Tical, trail colour proof in green on thin paper, imperf, unmounted, exhibition item. VF.(1)"
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ราคา บาท ตัวอย่างทดลองสีเขียว บนกระดาษบาง ไม่ปรุรู ไม่มีฮินท์ เหมาะกับการประกวด สวยมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” 1Sio-1Tical (#FG-0001-05) complete set of 5 values. Unmounted mint except 1salung mounted mint. Tropicalized gum. Fine. F.(5)
อากรแสตมป์ - “อากรแสตมป์ทั่วไป ชุดแรก” ราคา 1เสี้ยว-1บาทT (#FG-0001-05) ครบชุด 5 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ยกเว้นราคา 1สลึง ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ กาวเหลือง สภาพดี F.(5)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 5200

more details

LOT NO: 14    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” 1Tical (#FG-0005) in block of 28(7x4). Unused and unmounted. Very fine. Rare. VF.(24)
2426 “อากรแสตมป์ทั่วไป - ชุดแรก” ราคา 1บาท (#FG-0005)บล็อค 28(7x4) ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก หายาก VF.(24)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” 1seeo - 1baht (#FG-0001-06) complete set of 5 values and “Tical” revalued “6 Tical” type 1 (#FG-0201). Unused. Fine. Nicely arranged on album page. F.(6).
อากรชุดทั่วไป - ชุดแรก ราคา 1เสี้ยว - 1บาท (#FG-0001-06) ครบชุด 5 ดวง และตัวแก้ “บาท” เป็น “6 บาท” แบบที่ 1 (#FG-0201) ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว สภาพดี จัดอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท F.(6).

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)”- Revalued 10Baht on 1 seek (#FG-0110) surcharged in black, tied by ied by Civil Court Kasem Rajsupavadee handstamp in black. Fine used still pn piece. F.(1)"
อากรทั่วไป - อากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 10บาท บน 1 ซีก (#FG-0110) ตัวพิมพ์แก้สีดำ ประทับตราศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดีด้วยหมึกสีดำ ใช้แล้ว สภาพดี ยังติดบนกระดาษ F.(1)

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 6800

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Revalued 20Baht on 1 seek (#FG-0111) surcharged in black, tied by ied by Civil Court Kasem Rajsupavadee handstamp in black. Fine used still pn piece. F.(1)"
อากรทั่วไป - อากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) ตัวพิมพ์แก้สีดำ ประทับตราศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดีด้วยหมึกสีดำ ใช้แล้ว สภาพดี ยังติดบนกระดาษ F.(1)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 23000

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Revalued 40Baht on 1 seek (#FG-0112) surcharged in black, tied by Court of Appeals - Civil Case handstamp in black ink. Fine used still pn piece. F.(1)"
อากรทั่วไป - อากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 40บาท บน 1 ซีก (#FG-0112) ตัวพิมพ์แก้สีดำ ประทับตราศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ด้วยหมึกสีดำ ใช้แล้ว สภาพดี ยังติดบนกระดาษ รอยปรุสั้น F.(1)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
"1883 “General Revenues - First Issue(Suit)” Revalued 4Baht on 1 seeo (#FG-0105) surcharged in black, tied by Court of Appeals - Civil Case handstamp in black ink. Fine used still pn piece. F.(1)"
อากรทั่วไป - อากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ ประทับตราศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ด้วยหมึกสีดำ ใช้แล้ว สภาพดี ยังติดบนกระดาษ F.(1)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
"1899-1910 Court Fee One frame exhibit Collection - 16 album pages titled “The Satang Surcharge of Siam Court Fee Revenue Stamps” particated in the Tri-Nation Stamp EXhibition 2012 Singapore. In 1909 Siam had changed the currency system of the existing “Solot, Att, Sio, Sik, Salung, and Tical or Baht” to use the decimal system of 100 satang equals to 1Baht. Hence the Att value stamps were surcharged to Satang of the new currency system. This exhibit presents the Satang Surcharged Revenue Stamps in full details included single killer “Short Bar” and “Long Bar”, “Double Bar”, Narrow Surcharge. Also included varieties such as dropped “2” of Thai numeral, misplaced perforation and misplaced karan and varieties on document. Very fine. Good for further built-up. VF.(1) Ex - Chirawit Theppornchai "
"ฤชากร - ชุดประกวดหนึ่งเฟรม 16 แผ่นอัลบั้มชีท ชื่อ “The Satang Surcharge of Siam Court Fee Revenue Stamps” ส่งประกวดในงาน Tri-Nation Stamp EXhibition 2012 Singapore. ในปี 1909 ประเทศสยามได้เปลี่ยนระบบเงินตราเดิม “โสฬศ, อัฐ, เสี้ยว, ซีก, สลึง, และ บาท” มาใช้ระบบ 100 สตางค์ เท่ากับ 1 บาท ด้วยเหตุนี้แสตมป์ราคาอัฐได้ถูกพิมพ์แก้ทับเป็นสตางค์ ชุดประกวดนี้เสนอข้อมูลในเชิงลึกของแสตมป์แก้ราคาเป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว “เส้นสั้น” และ “เส้นยาว”, “เส้นขีดฆ่าราคาคู่”, ตัวแก้แคบนอกจากนี้ยังรวมตัวตลกต่างๆ เช่น เลข “2” ไทยต่ำ ปรุฟันเคลื่อน ตัวการันต์พิมพ์เคลื่อน และตัวตลกบนเอกสาร สภาพดีมาก เหมาะสำหรับการต่อยอดVF.(1) Ex - จิรวิทย์ เทพพรชัย "

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 50000

more details

LOT NO: 21    meaning meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): Revalued Satang single killing bar wide surcharge monocolour 1st. on 1Att (#FC-1301) both “1” close “Satang” and “1” space “Satang”; 1st. on 2Atts (#FC-1302) both “1” close “Satang” and “1” space “Satang”; 5st. on 2Atts(#FC-1303); 5st. on 4Atts (#FC-1304); 10st. on 4Atts (#FC-1305); 10st. on 8Atts (#FC-1306); 25st. on 8Atts (#FC-1307); 25st. on 10Atts (#FC-1308); and 25st. on 16Atts (#FC-1309). Totally 14 values all error with “karan” misplaced. Nicely arranged on album page. Fine used. F.(14)
ฤชากร - ชุดแรก เปลี่ยนเงินตรา เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง สีเดียว ราคา 1สต. บน 1อัฐ (#FC-1301) มีทั้ง “1” ชิด “สตางค์” และ “1” ห่าง “สตางค์”; ราคา 1สต. บน 2อัฐ (#FC-1302) มีทั้ง “1” ชิด “สตางค์” และ “1” ห่าง “สตางค์”; ราคา 5สต. บน 2อัฐ(#FC-1303); ราคา 5สต. บน 4อัฐ (#FC-1304); ราคา 10สต. บน 4อัฐ (#FC-1305); ราคา 10สต. บน 8อัฐ (#FC-1306); ราคา 25สต. บน 8อัฐ (#FC-1307); ราคา 25สต. บน 10อัฐ (#FC-1308); และราคา 25สต. บน 16อัฐ (#FC-1309) ทั้งหมด 14 ดวงและตลก “การันต์” พิมพ์เคลื่อน จัดอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท ใช้แล้ว สภาพดี F.(14)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 3200

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): Lot of 4 misperforation on Court Fee First Issue mono-colour 16Atts (#FC-1006), bi-coloured 1b. (#FC-1101), revalued statang 25st. on 8Atts (#FC-1307)x2. Fine used. F.(4) "
"ฤชากร - กลุ่มอากรแสตมป์ประรูเคลื่อน 4 ดวง ประกอบด้วย ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 16อัฐ (#FC-1006), ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 1บ. (#FC-1101), แก้ราคาเป็นสตางค์ ราคา 25สต. บน 8อัฐ (#FC-1307)x2 ดวง ใช้แล้ว สภาพดี F.(4) "

Auction Result for LOT NO:22:   unsold

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Court Fee - Lot of 5 sockets housed Court Fee Second Issue type 1-8 and Third Issue “ฤชากร” and “ริชากร”. Fine used. F.(5 sockets)
ฤชากร - กลุ่มซองพลาสติค 5 ซองใส่ฤชากร ชุดที่สอง แบบที่ 1-8 และชุดสาม “ฤชากร” และ “ริชากร” ใช้แล้ว สภาพดี F.(5 ซอง)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
"1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): Lot of First Issue Revalued Satang single killer bar monocolour included 1. narrow spacing 10st. on 8Atts (#FC-1506b), narrow spacing of 6 mm., normal spacing 10 mm.; 2. wide spacing 5st. on 1Att (#FC-1303) in pair, both error witth wide space between “5” and “S”; 3. wide spacing 10st. on 8Atts (#FC-1306) in strip of 3, all error with “๑๐” written by hand; and 4. wide spacing 25st. on 10Atts (#FC-1308) error with surcharge misplaced to right. Fine used. Some normal values provided for comparison. F.(7+3)"
ฤชากร - กลุ่มฤชากรชุดแรก แก้เป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว สีเดียว ประกอบด้วย 1. ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่าแคบ สีเดียว ราคา 10สต. บน 8อัฐ ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่า 6 มม.; 2.ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง สีเดียว ราคา 5สต. บน 1อัฐ (#FC-1303) คู่แนวนอน ทั้งสองดวงตลก ระยะระหว่าง “5” และ “S” กว้าง; 3. ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้างราคา 10สต. บน 8อัฐ (#FC-1306) คู่แนวนอน ทั้งหมดเลข “๑๐” เขียนด้วยมือ; และ 4. ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง สีเดียว ราคา 25สต. บน 10อัฐ ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อนไปทางขวา ใช้แล้ว สภาพดี ดวงปรกติบางดวงให้ไว้เพื่อเปรียบเทียบ F.(7+3)

Auction Result for LOT NO:24:   unsold

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): Lot of First Issue surcharged value and revalued included 1.Surcharged value double killer bar, monocolour 1Att on 16Atts (#FC-1006); 2. Revalued Baht 1913 bi-colour 1b. on 20b. (#FC-1703) double-killer bar; and 3. Revalued Satang double killer bar wide spacing monocolour 25st. on 8Atts (#FC-1407) in pair, left value small size and right value large size and horizontal perforation shifted downward. One mounted mint and the rest used. Fine. F.(4) "
ฤชากร - กลุ่มฤชากรชุดแรก แก้ราคาและเปลี่ยนเงินตรา ประกอบด้วย 1. แก้ราคาเส้นขีดฆ่าเส้นคู่ สีเดียว ราคา 1อัฐ บน 16อัฐ (#FC-1006); 2. เปลี่ยนราคาเป็นบาท ปี 2456 สองสี 1บ. บน 20บ. (#FC-1703) เส้นขีดฆ่าคู่; และ 3. แก้เป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นคู่ ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง สีเดียว ราคา 25สต. บน 8อัฐ (#FC-1407) คู่แนวนอน ดวงซ้ายขนาดเล็กและดวงขวาขนาดใหญ่รอยปรุแนวนอนเคลื่อนลงข้างล่าง ดวงหนึ่งยังไม่ใช้ ติดฮินท์ ที่เหลือใช้แล้ว สภาพดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:25:   unsold

more details

LOT NO: 26    meaning meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): Lot of misplaced perforation on First issue and Revalued Satang monocolour included 1. First issue 10Atts(#FC-1005); 2. Revalued Satang single killer bar narrow spacing 1st. on 1Att (#FC-1301) in pair; 3. Revalued Satang single killer bar wide spacing 1st. on 1Att (#FC-1301) in strip of 3; 4. Revalued Satang double killer bar wide spacing 1st. on 1Att (#FC-1401) surcharge also misplaced. Also included 2 pairs of Revalued Satang single killer bar wide spacing 1st. on 1Att (#FC-1301) one pair error with “๑” closed “Satang” and one normal provided for comparison. Fine used. F.(9+2)
ฤชากร - กลุ่มแสตมป์ปรุรูเคลื่อนของฤชากรชุดแรกและชุดแรก แก้เป็นสตางค์ สีเดียว ประกอบด้วย 1. ชุดแรก ราคา 10อัฐA(#FC-1005); 2. แก้เป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่าแคบ ราคา 1สต. บน 1อัฐ (#FC-1301) เป็นคู่ ; 3. แก้เป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นเดี่ยว ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง ราคา 1สต. บน 1อัฐ (#FC-1301) แถวแนวนอน 3 ดวง ; 4. แก้เป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นคู่ ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง ราคา 1สต. บน 1อัฐ (#FC-1401) ตัวพิมพ์แก้เคลื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีแสตมป์แก้เป็นสตางค์ 2 คู่ เส้นขีดฆ่าเส้นเดี่ยว ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง ราคา 1สต. บน 1อัฐ (#FC-1301) คู่หนึ่งตลก “๑” ชิด “สตางค์” และอีกคู่หนึ่งปรกติมีไว้ให้เทียบ สภาพดี F.(9+2)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
"1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): 10Atts(#FC-1005) and Court Fee Revalued Satang 5st. on 2Atts (#FC-1303), both in pair and error with misplaced perforation. Fine used. F.(4)"
ชุดฤชากร 2442 ชุดแรก สีเดียว ราคา 10อัฐ (#FC-1005) และชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว แก้สตางค์ ราคา 5สต. บน 2อัฐ (#FC-1303) ทั้งสองเป็นคู่และตลกปรุรูเคลื่อน ใช้แล้ว สภาพดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:27:   unsold

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
"1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): 1Att(#FC-1001) strip of 6, 2Atts(#FC-1002) block 8(4x2), 4Atts (#FC1003)x3, 8Atts (#FC-1004) strip of 7, 10Atts (#FC-1005)x4, and 16Atts (#FC-1006) strip of 4. Totally 32 values. Fine used. One fault. F.(32)"
"ชุดฤชากร 2442 ชุดแรก สีเดียว ราคา 1อัฐ(#FC-1001) แถวแนวนอน 6 ดวง, ราคา 2อัฐ(#FC-1002) บล็อค 8(4x2), ราคา 4อัฐ (#FC1003)x3 ดวง, ราคา 8อัฐ (#FC-1004) แถวแนวนอน 7 ดวง, ราคา 10อัฐ (#FC-1005)x4 ดวง, และราคา 16อัฐ (#FC-1006) แถวแนวนอน 4 ดวง รวมทั้งสิ้น 32 ดวง ใช้แล้ว สภาพดี มีตำหนิดวงหนึ่ง F.(32)"

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): 1b.(#FC-1007) strip of 5 and 3, 4b. (#FC-1008) pair, 10b. (#FC1009) pair, 20b. (#FC-1010) strip of 3, 40b. (#FC-1011) strip of 5, and 80b. (#FC-1012) pair. Totally 22 values. Fine used. F.(22)"
"ชุดฤชากร 2442 ชุดแรก สีเดียว ราคา 1บ.(#FC-1007) แถวแนวนอน 5 ดวงและ 3 ดวง, ราคา 4บ. (#FC-1008) เป็นคู่, ราคา 10บ. (#FC1009) เป็นคู่, ราคา 20บ. (#FC-1010) แถวแนวนอน 3 ดวง, ราคา 40บ. (#FC-1011) แถวแนวนอน 5 ดวง และราคา 80บ. (#FC-1012) เป็นคู่ รวมทั้งสิ้น 22 ดวง ใช้แล้ว สภาพดี F.(22)"

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 11000

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
"1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): First Issue Surcharged Values double killer bars 1Att on 16Atts (#FC-1201), 2Atts on 40b. (#FC-1206) and 8Atts on 4b. (#FC-FC-1208a). Unused. Fine. F.(3)"
"ชุดฤชากร 2443 ชุดแรก แก้ราคา เส้นขีดฆ่าคู่ ราคา 1อัฐ บน 16อัฐ (#FC-1201), 2อัฐ บน 40บ. (#FC-1206) และ 8อัฐ บน 4บ. (#FC-FC-1208a) ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว สภาพดี F.(3)"

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
"1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): Revalued Satang both wide and narrow spacing either single killer bar or double killer bar included 1st. on 1Att, 1st. on 2Atts, 5st. on 2Atts, 5st. on 4Atts, 10st. on 4Atts, 10st. on 8Atts, 25st. on 8Atts, 25st. on 10Atts, 25st. on 16Atts. In either pair or strip 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9. Totally 115 values. Fine used. F.(115)"
"ชุดฤชากร 2452 ชุดแรก สีเดียว แก้เป็นสตางค์ ช่วงห่างกว้างและแคบ เส้นขีดฆ่าเส้นเดียวหรือเส้นขีดฆ่าเส้นคู่ ประกอบด้วย ราคา 1สต. บน 1อัฐ, 1สต. บน 2อัฐ, 5สต. บน 2อัฐ, 5สต. บน 4อัฐ, 10สต. บน 4อัฐ, 10สต. บน 8อัฐ, 25สต. บน 8อัฐ, 25สต. บน 10อัฐ, 25สต. บน 16อัฐ เป็นหวงคู่ หรือแถวแนวนอน 3, 4, 5, 6, 7, 8 หรือ 9 ดวง รวมทั้งสิ้น 115 ดวง ใช้แล้ว สภาพดี F.(115)"

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 4600

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"1910 Court Fee Long Green 1st Issue(bi-colour): 1b.(#FC-1101) strip of 7, 4b. (#FC-1104) strip of 7, 10b. (#FC1110) pair, and 80b. (#FC-1180) pair. Totally 18 values. Fine used. F.(18)"
"ชุดฤชากร 2442 ชุดแรก สองสี ราคา 1บ.(#FC-1101) แถวแนวนอน 7 ดวง, ราคา 4บ. (#FC-1104) แถวแนวนอน 7 ดวง, ราคา 10บ. (#FC1110) เป็นคู่, และราคา 80บ. (#FC-1180) เป็นคู่ รวมทั้งสิ้น 18 ดวง ใช้แล้ว สภาพดี F.(18)"

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 16500

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
"1910 Court Fee Long Green 1st Issue(bi-colour): Revalued Baht included 1b. on 10b. single bar (#FC-1701) strip of 5, 1b. on 20b. single thin bar (#FC-1702) 2 pairs, 1b. on 20b. single thick bar (#FC-1702a) pair and strip of 3, 1b. on 20b. double bar (#FC-1703) single and pair, 4b. on bi-coloured 10b. (#FC1709) pair, 4b. on bi-coloured 40b. (#FC-1710) pair. And 1918 Court Fee First Issue bi-coloured Revalued Baht 5b. on 10b. (#FC-1801) pair. Totally 23 values. Fine used. F.(23) "
"ชุดฤชากร 2453 ชุดแรก สีเดียว แก้เป็นบาท ประกอบด้วย ราคา 1บ. บน 10บ. เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว (#FC-1701) แถวแนวนอน 5 ดวง, ราคา 1บ. บน 20บ. เส้นขีดฆ่าบางเส้นเดียว (#FC-1702) 2 คู่, ราคา 1บ. บน 20บ. เส้นขีดฆ่าหนาเส้นเดียว (#FC-1702a) คู่หนึ่งและแถวแนวนอน 3 ดวง, ราคา 1บ. บน 20บ. เส้นขีดฆ่าเส้นคู่ (#FC-1703) ดวงเดี่ยวและหนึ่งคู่, ราคา 4บ. บน 10บ. สองสี (#FC1709) คู่, ราคา 4บ. บน 40บ. สองสี(#FC-1710) คู่ และปี ราคา 2461 ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี แก้เป็นบาท ราคา 5บ. บน 10บ. (#FC-1801) คู่ รวมทั้งสิ้น 23 ดวง ใช้แล้ว สภาพดี F.(23) "

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 7200

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
1910 Court Fee Long Green 1st Issue(bi-colour): 30b. on 40b. single killer bar (#FC-1802). Fine used. F.(1)
ชุดฤชากร 2461 ชุดแรก สองสี ราคา 30บ. บน 40บ. เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว (#FC-1802) ใช้แล้ว สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 35    meaning meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1915 Court Fee 2nd Issue(Erawan) Printed by Gieseke & Devrient 80b. (Blakeney #FC-2110) block of 4. Fine used. Rare. F.(4)
ฤชากร - ฤชากร ชุดที่ 2 พิมพ์โดย Gieseke & Devrient ราคา 80บ. (Blakeney #FC-2110) บล็อคสี่ ใช้แล้ว สภาพดี หายาก F.(4)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 28000

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
"1915 Court Fee 2nd Issue(Erawan) printed by Giesecke & Devrient Leipzig in gutter pair of value 1st. (#FC-2101) 10st. (#FC-2103), and 25st. (#FC-2104). Gutter pair of 1b. (#FC-2105) in strip of 3 (2x1)and 25st. (#FC-2104) in strip of 10 (5x5). Fine used. F.(19)"
"2458 ฤชากร ชุดสอง(ช้างเอราวัณ) พิมพ์ที่กีเซ็กและเดวเรียนท์ เป็น gutter pair ราคา 1สต. (#FC-2101), 10สต. (#FC-2103), และ 25สต. (#FC-2104) อีกทั้ง Gutter pair ราคา 1บ. (#FC-2105) แถว 3 ดวง(2x1) และราคา 25สต. (#FC-2104) แถวแนวนอน 10 ดวง(5x5) ใช้แล้ว สภาพดี F.(19)"

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 5200

more details

LOT NO: 37    meaning meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
"1942-47 Court Fee 6th Issue - local war issue 1b. (#FC-4102) block of 3, error with paper folded before printing. Fine used. F.(3)"
2485-90 ฤชากร ชุด 6 - ชุดช่วงสงคราม ราคา 1บ. (#FC-4102) บล็อค 3 ตลกกระดาษพับก่อนพิมพ์ ใช้แล้ว สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 2800

more details

LOT NO: 38    meaning meaning meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
"1943 “Occupation Stamp - Trengganu” ship $25 full sheetlet of 25 (5x5), denomination omitted, later stage where the 6 vertical and 3 horizontal perforating wheels have been fixed. The 5th vertical peforating wheel still needs small adjustment to left. Unmounted mint. Very fine. VF.(25)"
2486 “ชุดไทยยึดครอง - ตรังกานู” เรือ $25 เต็มแผ่น 25 (5x5) ตลกราคาขาดหายทุกดวง แสดงขั้นตอนระยะต่อมาที่ล้อเจาะรูแนวตั้ง 6 แถวและแนวนอน 3 แถวได้รับการแก้ไขแล้ว ล้อเจาะรูแนวตั้งตัวที่ 5 ยังต้องการการปรับเล็กน้อยจากซ้าย ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก VF.(25)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 66000

more details

LOT NO: 39    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
"1943 “Occupation Stamp - Trengganu” ship $3 on ungummed paper, brown, value tablets blank, imperforated, upper right corner with margins. Unmounted mint. Very fine. VF.(1)"
2486 “ชุดไทยยึดครอง - ตรังกานู” เรือใบ $3 บนกระดาษไม่มีกาว สีน้ำตาล ไม่มีราคา ไม่ปรุรู มุมบนด้านขวาติดชานกระดาษ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1945 Receipt manuscript in Chinese affixed “Thai Occupation in Malaya” 8c.(#317) cancelled by handwritten reads “5/3/88”. Postage stamp minor fault at lower right corner. Very interesting as postage stamp was used as revenue. F.(1)
2488 ใบเสร็จรับเงินผนึกแสตมป์ชุดสี่รัฐ 8c.(#317) ถูกฆ่าโดยการเขียนด้วยลายมือ “5/3/88” แสตมป์มีตำหนิที่มุมล่างด้านขวา น่าสนใจพราะเอาแสตมป์มาใช้เป็นอากร F.(1)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1942 Public Welfare Issue - Public Welfare Issue 1b. Thai numberal (#FD-0007) in block of 15(5x3) dark blue and block of 16 (4x4) light blue. Also value 1b. Arabic numberal (#FD0014) block of 20 (4x5). Unmounted mint. Very fine. VF.(51)
2485 ส.ป.ส. - ชุด ส.ป.ส. ชนิดราคา 1บ. เลขไทย (#FD-0007) บล็อค 15(5x3) สีน้ำเงินเข้ม และบล็อค 16 (4x4) สีน้ำเงินอ่อนอีกทั้งชนิดราคา 1บ. เลขอารบิค (#FD0014) บล็อค 20 (4x5) ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี VF.(51)

Auction Result for LOT NO:41:   unsold

more details

LOT NO: 42    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1942 Public Welfare Issue - Public Welfare Issue 1b. Thai numberal (#FD-0007) in full sheet of 50 (10x5). Unmounted mint. Fine. F.(50)
2485 ส.ป.ส. - ชุด ส.ป.ส. ชนิดราคา 1บ. เลขไทย (#FD-0007) เต็มแผ่น 50 (10x5) ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี F.(50)

Auction Result for LOT NO:42:   unsold

more details

LOT NO: 43    meaning meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
"1942 Public Welfare Issue - Public Welfare Issue 1b. Thai numberal (#FD-0007) pair of dark blue and pair of light blue, and 1b. Arabic numberal (#FD0014) pair. Also a single value 5b. (#FD-0008) Thai numeral. Unmounted mint. Very fine. VF.(7)"
2485 ส.ป.ส. - ชุด ส.ป.ส. ชนิดราคา 1บ. เลขไทย (#FD-0007) บล็อค 15(5x3) สีน้ำเงินเข้ม หนึ่งคู่ และสีน้ำเงินอ่อน หนึ่งคู่ และราคา 1บ. เลขอารบิค (#FD0014) หนึ่งคู่ อีกทั้งชนิดราคา 5บ. (#FD-0008) เลขไทย หนึ่งดวงThai numeral. ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี VF.(7)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 44    meaning meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
1942 Public Welfare Issue - Public Welfare Issue 5b. Thai numberal (#FD-0008) in full sheet of 8 (4x2). Unmounted mint. Very fine. Upper left bearing paper clip rust. VF.(8)
2485 ส.ป.ส. - ชุด ส.ป.ส. ชนิดราคา 5บ. เลขไทย (#FD-0008) เต็มแผ่น 8 (4x2) ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก มุมบนด้านซ้ายมีรอยสนิมของคลิปหนีบกระดาษ VF.(8)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
1942 Public Welfare Issue - Public Welfare Issue consists of Thai numeral 2st.-5b. (#FD-0001-0008) and Arabic numberal 2st.-1b.(#FD-0011-0014) complete set of 25 values. Value 2st. Thai numberal has 3 dfferennt colour shade.shade 5st. Arabic numeral has 3 different colour. Unmounted mint. Very fine. All nicely mounted on exhibit album page. VF.(25)
2485 ส.ป.ส. - ชุด ส.ป.ส. ประกอบด้วย เลขไทย ราคา 2สต.-5บ. (#FD-0001-0008) และเลขอารบิค ราคา 2สต.-1บ. (#FD-0011-0014) ครบชุด 25 ดวง ชนิดราคา 2สต. เลขไทยมี shade สี 3 สีแตกต่างกัน ชนิดราคา 5สต. เลขอารบิค มี shade สี 3 สีแตกต่างกัน ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีทาก ทั้งหมดจัดอย่างสวยงามบนกระดาษสำหรับการประกวด VF.(25)

Auction Result for LOT NO:45:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 45A    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Charity Labels issued by several agencies totally 24 items included 1963 Anti Tuberculosis label affixed on cover with postage stamp. Fine. F.(25)
ป้ายผนึกการกุศลออกโดยหน่วยงานต่างๆ รวม 24 รายการ รวมทั้งป้ายผนึกต่อต้านวัณโรค ปี1963 ผนึกบนซองคู่กับแสตมป์ ส่งจริง สภาพดี F.(25)

Auction Result for LOT NO:45A:   Sold at THB 7200

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
"Revenue - Third Issue Musician 1935 Master die Proof of 5b. in purple. Serial 16013, overprinted “Waterlow & son Ltd. Specimen” in black, rare, VF(1)"
อากรชุดสาม เทวดาดีดพิณ 2478 ชนิดราคา 5 บาท Master Die Proof สีม่วง หมายเลข 16013 พิมพ์ทับ “Waterlow & son Ltd. Specimen” สีดำ หายากมาก VF(1)

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 46A    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
"Entertain Tax - Lot of 6 Sri Muang Movie theater's tickets included 3 tickets affixed with 2st. and 5st. Entertain tax, and 3 tickets affixed with 3st., 5st. and 50st. Entertain tax. Mostly fine but few stamps damaged. F.(6)"
"อากรมหรสพ - กลุ่มบัตรชมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ศรีเมือง 6 ใบ ประกอบด้วยผนึกอากรมหรสพ ราคา 2สต. และ 5สต. จำนวน 3 ใบ และผนึกอากรมหรสพ ราคา 3สต., 5สต. และ 50สต. จำนวน 3 ใบ ส่วนใหญ่สภาพดีแต่มีแสตมป์บางดวงชำรุด F.(6)"

Auction Result for LOT NO:46A:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 47    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
"Musician - General Revenue - Group of Waterlow & Sons archieve perforated colour trial proofs of Musician values 50st. in 3 different colours. Every value printed on gum paper, punched holes and overprinted WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN in black. Also “Musician” 20st. unused pair, reverse error with fully offset. Very fine fresh condition. Excellent group for exhibition. VF.(5)"
อากรทั่วไป - ดีดพิณ - กลุ่มปรู๊ฟของวอเตอร์โลว์ แอนด์ซันส์กรอบและภาพ ราคา 50สต. 3 สีแตกต่างกัน ปรุรู แต่ละดวงพิมพ์บนกระดาษมีกาว เจาะรูเล็กๆ พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN นอกจากนี้ยังมีอากรแสตมป์ ชนิดราคา 20สต. ยังไม่ใช้ หนึ่งคู่ ด้านหลังตลกสี offset เต็มมาก สภาพนอก สีสด ดีมาก หายาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(5)

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 48    meaning
Starting: THB 100000   Approx: € 2857  Download Blank POST-BID
"Collection of 8 album pages housed the First Issue Rice Field Tax 1877, complete set of 6 values of both perforation 13-1/2 and 11-1/2, Wen Pasadu overprint of year 112, 113, 114 both 13-1/2 and 11-1/2 and Royal Treasury double ring cancellation. Also 2 documents included one showing the usage of 2salung in vertical strip of 5 and other showing Wen Pasadu Year 114 overprint horizontal strip of 3 and 2 singles. Mostly unused. Fine. Good for further built-up. Rare. F.(8 pages)"
"ชุดสะสมค่านา ชุดแรก ปี 1877 จัดบนอัลบั้มชีทจำนวน 8 แผ่น ครบชุด 6 ดวง รอยปรุ 13-1/2 และ11-1/2 พิมพ์ทับแก้เวรพัสดุ ปี 112, 113, 114 รอยปรุ 13-1/2 และ 11-1/2 และตราประทับ หอรัษดากรพิพัฒน์ นอกจากนี้ยังมีเอกสาร 2 ฉบับ ฉบับแรกผนึกอากรค่านา ราคา 2สลึง แถวแนวตั้ง 5 ดวง และฉบับที่สอง อากรค่านาพิมพ์ทับเวรพัสดุ ปี 114 แถวแนวนอน 3 ดวงและดวงเดี่ยว 2 ดวง แสตมป์ส่าวนใหญ่ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว สภาพดี เหมาะสำหรับการสะสมเพิ่มเติม หายาก F.(8 pages)"

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 105000
Found 2248 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 29th-30th August 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price