รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 25 from total of 2248     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 25    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"1899-1910 Court Fee Long Green 1st Issue(mono-colour): Lot of First Issue surcharged value and revalued included 1.Surcharged value double killer bar, monocolour 1Att on 16Atts (#FC-1006); 2. Revalued Baht 1913 bi-colour 1b. on 20b. (#FC-1703) double-killer bar; and 3. Revalued Satang double killer bar wide spacing monocolour 25st. on 8Atts (#FC-1407) in pair, left value small size and right value large size and horizontal perforation shifted downward. One mounted mint and the rest used. Fine. F.(4) "
ฤชากร - กลุ่มฤชากรชุดแรก แก้ราคาและเปลี่ยนเงินตรา ประกอบด้วย 1. แก้ราคาเส้นขีดฆ่าเส้นคู่ สีเดียว ราคา 1อัฐ บน 16อัฐ (#FC-1006); 2. เปลี่ยนราคาเป็นบาท ปี 2456 สองสี 1บ. บน 20บ. (#FC-1703) เส้นขีดฆ่าคู่; และ 3. แก้เป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นคู่ ระยะระหว่างตัวแก้และเส้นขีดฆ่ากว้าง สีเดียว ราคา 25สต. บน 8อัฐ (#FC-1407) คู่แนวนอน ดวงซ้ายขนาดเล็กและดวงขวาขนาดใหญ่รอยปรุแนวนอนเคลื่อนลงข้างล่าง ดวงหนึ่งยังไม่ใช้ ติดฮินท์ ที่เหลือใช้แล้ว สภาพดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:25:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 25 from total of 2248    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 29th-30th August 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price