รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 33 from total of 2248     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 33    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
"1910 Court Fee Long Green 1st Issue(bi-colour): Revalued Baht included 1b. on 10b. single bar (#FC-1701) strip of 5, 1b. on 20b. single thin bar (#FC-1702) 2 pairs, 1b. on 20b. single thick bar (#FC-1702a) pair and strip of 3, 1b. on 20b. double bar (#FC-1703) single and pair, 4b. on bi-coloured 10b. (#FC1709) pair, 4b. on bi-coloured 40b. (#FC-1710) pair. And 1918 Court Fee First Issue bi-coloured Revalued Baht 5b. on 10b. (#FC-1801) pair. Totally 23 values. Fine used. F.(23) "
"ชุดฤชากร 2453 ชุดแรก สีเดียว แก้เป็นบาท ประกอบด้วย ราคา 1บ. บน 10บ. เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว (#FC-1701) แถวแนวนอน 5 ดวง, ราคา 1บ. บน 20บ. เส้นขีดฆ่าบางเส้นเดียว (#FC-1702) 2 คู่, ราคา 1บ. บน 20บ. เส้นขีดฆ่าหนาเส้นเดียว (#FC-1702a) คู่หนึ่งและแถวแนวนอน 3 ดวง, ราคา 1บ. บน 20บ. เส้นขีดฆ่าเส้นคู่ (#FC-1703) ดวงเดี่ยวและหนึ่งคู่, ราคา 4บ. บน 10บ. สองสี (#FC1709) คู่, ราคา 4บ. บน 40บ. สองสี(#FC-1710) คู่ และปี ราคา 2461 ชุดฤชากร ชุดแรก สองสี แก้เป็นบาท ราคา 5บ. บน 10บ. (#FC-1801) คู่ รวมทั้งสิ้น 23 ดวง ใช้แล้ว สภาพดี F.(23) "

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 7200

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 33 from total of 2248    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 29th-30th August 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price